[Matsuda company logo]


JAPANESE | ENGLISH

1. Setsumei Sound Films for Rent

No.; Title (Producer); Length (min); Director; Starring; Type

S01 The Downfall of Osen; 1935 Daiichi Films; 90; Mizoguchi Kenji; Yamada Isuzu, Natsukawa Daijiro; B; *3
S02 Chaplin's Anthology; 54; Charles Chaplin; Charles Chaplin; C; *4
S03 The Paleface; 1921; 21; Buster Keaton; Buster Keaton; E; *4
SO4 Matsunosuke's "Chushingura;" 1910 Yokota; 78; Makino Shozo; Onoe Matsunosuke; A *5


*1 = One or more portions are missing
*2 = No Japanese subtitles
*3 = Commentary by Matsui Suisei
*4 = Commentary by Yamano Ichiro
*5 = Commentary by Kato Yanagimi, Kunii Shibaka, etc., vocal dialogues


2. New Silent Films for Rent

N01 Jigoku no Mushi (Hell's Insects); 1979; Matsuda; 88; Yamada Tatsuo, Tamura Takahiro, Miyashita Junko; A
N02 Yumemiru Yo ni Nemuritai (To Sleep so as to Dream); 1986; 81; Hayashi Kaizo, Sano Shiro, Fukamizu Fujiko; B


3. Katsuben Talkies for Rent

Code; Title (Studio); Length; Director; Starring; Type

T01 Kaidan Arima Neko (Arima Cat Ghost Story), 1937 Shinko; 50; Mokuto Shigeru; Suzuki Sumiko, Utagawa Kinue; D

T02 Abarejishi (The Raging Lion), 1953 Shochiku; 45; Osone Tatsuo; Bando Tsumasaburo, Yamada Isuzu; D *1

T03 Kakita Akanishi, 1936; 78; Itami Mansaku; Kataoka Chiezo, Sugiyama Shosaku; C

T04 Umon Torimonocho Katame Ookami (Umon's Diary: The One-Eyed Wolf), 1951; 81; Nakagawa Nobuo; Arashi Kanjuro, Hanai Ranko; C

T05 Edo Saigo no Hi (Edo's Final Day), 1941 Nikkatsu; 95; Inagaki Hiroshi; Bando Tsumasaburo; Shimura Takashi; C

T06 Kaibyo Nazo no Shamisen (The Cat and the Mysterious Shamisen), 1938 Shinko; 73; Ushihara Kiyohiko; Suzuki Sumiko, Takayama Hiroko; C

T07 Kurama Tengu Yokoham ni Arawaru (Kurama Tengu in Yokohama), 1942; 65; Ito Daisuke; Arashi Kanjuro, Hara Kensaku; D *1

T09 Gonin no Sekkohei (The Five-Man Reconnaissance Party), 1938 Nikkatsu; 74; Tasaka Tomotaka; Kosugi Isamu, Izawa Ichiro; C

T10 Zakuro Ikkaku, (First and Last parts) 1941 Daito; 117; Shirai Sentaro; Abe Kusuo, Koto Itoji; A

T12 Shonen Chushingura (Young Chushingura), 1933 Kyodai Productions; 74; Tanaka Eizo; Sawamura Shonosuke, Kozakura Umeko; C

T13 Sokonuke Seishun Ondo (Weird Dance of Youth), 1952 Shintoho; 78; Saito Torajiro; Furukawa Roppa, Yanagiya Kingoro; D

T14 Tabisugata Ninki Otoko (The Popular Traveler), Shintoho 1949; 68; Watanabe Kunio; Okochi Denjiro, Enomoto Ken'ichi; C

T15 Chushingura (Loyal Forty-Seven Ronin), 1938 Nikkatsu; 102; Makino Masahiro; Bando Tsumasaburo, Arashi Kanjuro; B

T18 Naniwa Elegy (Osaka Elegy), 1936 Daiichi Eiga; 71; Mizoguchi Kenji; Yamada Isuzu, Umemura Yoko; C

T19 Namiko - Hototogisu (Namiko - Cuckoo, the Human Being), 1932; 53; Tanaka Eizo; Mizutani Yaeko, Obinata Den; C

T20 Nianchan, 1959 Nikkatsu; 105; Imamura Shohei; Nagato Hiroyuki, Yoshiyuki Kazuko; D

T22 Hawai, Malayoki Kaisen (Naval Battles off Hawaii and Malay), 1942; 108; Yamamoto Kajiro; Okochi Denjiro, Ito Kaoru; C

T23 Bancho Sarayashiki (The Plate-Counting Ghost of Bancho), 1937 Shochiku; 40; Fuyushima Taizo; Hayashi Chojiro, Tanaka Kinuyo; C

T24 Hyakuman-doru Songu (The Million-Dollar Song), unknown; 26; Edagawa Hiroshi; Utsumi Toppa, Misora Hibari; E *1

T25 Maboroshijo (Fantastic Castle), 1940 Nikkatsu; 137; Kumita Shozo; Hara Kensaku, Kawabe Goro; A

T28 Meito Bijomaru (The Famous Sword Bijomaru), 1945 Shochiku; 56; Mizoguchi Kenji; Hanayanagi Shotaro, Yamada Isuzu; C

T30 Momo no Hana no Saku Shita de (Beneath the Blooming Peach Blossoms), 1951; 71; Shimizu Hiroshi; Kasagi Shizuko, Himori Shin'ichi; C

T32 Yokudo Banri (Endless Expanse of Fertile Soil), 1940; 96; Kurata Fumihito; Egawa Ureo, Kazami Akiko; D

T37 The Life of Tsumasaburo Bando, 1980; 91; Matsuda; Sawato; Tamura Takahiro, Inagaki Hiroshi; SS

Some of these films have poor print conditions which sometimes result in viewing and hearing difficulties. Please understand that these are old movies which were produced many years ago.


HOME
[Matsuda company logo]