ENGLISH | JAPANESE
DVD-Video

DVD-Video

Talking Silents Series

*Special Features: Commentary by Tadao Sato (Film Critic) and Midori Sawato (Benshi)
*Sound: Japanese
*Subtitles: Chinese, English, Korean, and Japanese for the hearing impaired
*Region Code: All Region

*Shipping (Domestic)*
For one order: 200 yen
For two or more orders at the same time: Free


Talking Silents 1 Taki no Shiraito (The Water Magician), Tokyo Koshinkyoku (Tokyo March), directed by Kenji Mizoguchi
Price: 4,980 yen(excluding tax)/5,229 yen(with tax)

Taki no Shiraito (The Water Magician)
Produced by Irie Production, 1933, 98 minutes
Cast: Takako Irie, Tokihiko Okada, Ichiro Sugai
Benshi Narration: Shunsui Matsuda, Midori Sawato

Tokyo Koshinkyoku (Tokyo March)
Produced by Nikkatsu Uzumasa, 1929, 28 minutes
Cast: Shizue Natsukawa, Reiji Ichiki, Isamu Kosugi
Benshi Narration: Midori Sawato

Talking Silents 2 Orizuru Osen (The Downfall of Osen), Tojin Okichi, directed by Kenji Mizoguchi
Price: 4,980 yen(excluding tax)/5,229 yen(with tax)

Orizuru Osen (The Downfall of Osen)
Produced by Daiichi Eiga, 1935, 90 minutes
Cast: Isuzu Yamada, Daijiro Natsukawa, Ichiro Yoshizawa
Benshi Narration: Suisei Matsui, Midori Sawato

Tojin Okichi
Produced by Nikkatsu Uzumasa, 1930, 4 minutes
Cast: Yoko Umemura

Talking Silents 3 Orochi (Serpent), Gyakuryu (Backward Flow), featuring Tsumasaburo Bando
Price: 4,980 yen(excluding tax)/5,229 yen(with tax)

Orochi (Serpent)
Produced by Bantsuma Production, 1925, 74 minutes
Directed by Buntaro Futagawa
Cast: Tsumasaburo Bando, Misao Seki, Utako Tamaki
Benshi Narration: Shunsui Matsuda, Midori Sawato

Gyakuryu (Backward Flow)
Produced by Toatojiin, 1924, 28 minutes
Directed by Buntaro Futagawa
Cast: Tsumasaburo Bando, Benisaburo Kataoka, Teruko Makino
Benshi Narration: Midori Sawato

Talking Silents 4 Koina no Ginpei Yuki no Wataridori (Koina no Ginpei, Migratory Snowbird), Kosuzume Toge (Kosuzume Pass), featuring Tsumasaburo Bando
Price: 4,980 yen(excluding tax)/5,229 yen(with tax)

Koina no Ginpei Yuki no Wataridori (Koina no Ginpei, Migratory Snowbird)
Produced by Bantsuma Production, 1931, 60 minutes
Directed by Tomikazu Miyata
Cast: Tsumasaburo Bando, Kikuya Okada, Reiko Mochizuki
Benshi Narration: Shunsui Matsuda, Midori Sawato

Kosuzume Toge (Kosuzume Pass)
Directed by Koroku Numata
Cast: Banya Ichikawa, Shinpei Takagi, Tsumasaburo Bando
Benshi Narration: Midori Sawato

Japanese Anime Classic Collection
Box set collection of 4 DVDs
Set Price: 13,440 yen (Price: 12,800 yen plus 640 yen tax)
Release on April 27

Total Number of Titles: 55
Language: Japanese
Subtitles: Japanese, English, Chinese, Korean
Region code: All regions

List of Featured Films

[ DISC 1 ]
Tairiki Taro no Mucha Shugyo, Nihon-ichi Momotaro (Benshi: Midori Sawato), Issun-boshi no Shusse (Benshi: Midori Sawato), Kuro Nyago, Kobu-tori, Taro-san no Kisha, Komori (Benshi: Midori Sawato), Saru Masamune, Mura Matsuri, Urashima Taro, Oira no Yakyu (Benshi: Midori Sawato) , Kokka "Kimigayo"
<Special Feature: Kamishibai "Ogon Bat: Black Tiger no Maki" (Performed by: Hikaru Otsuki)>

[ DISC 2 ]
Dobutsu Sumo Taikai, Sora no Momotaro (Benshi: Midori Sawato), Cho no Sainan, Nezumi no Rusuban, Haru no Uta, Umi no Momotaro, Oatari Sora no Entaku (Benshi: Midori Sawato), Dankichi-jima no Olympic Taikai, Dobutsu-mura no Sports Day (Benshi: Midori Sawato), Sanko to Tako: Hyakuman-ryo Chinsodo (Benshi: Midori Sawato), Hibari no Yadogae, Shojoji no Tanuki-bayashi, Norakuro Nitohei: Kyoren no Maki/Enshu no Maki (Benshi: Shuichi Makino)
<Special Feature: Kamishibai "Hoop Yosei" (Performed by: Hikaru Otsuki)>

[ DISC 3 ]
Norakuro Gocho (Benshi: Shuichi Makino), Dekobo no Jidosha Ryoko, Osaru no Sankichi: Totsugekitai, Tengu Taiji, Issun-boshi: Chibisuke Monogatari (Benshi: Midori Sawato), Umi no Mizu wa Naze Karai (Benshi: Midori Sawato), Ta-chan no Kaitei Ryoko, Ninjutsu Hinotama Kozo: Edo no Maki, Shojoji no Tanuki-bayashi Ban Danemon (Benshi version) (Benshi: Midori Sawato), Shojoji no Tanuki-bayashi Ban Danemon (Original version), Hinomaru Hatanosuke: Bakemono-yashiki no Maki (Benshi: Midori Sawato), Hinomaru Hatanosuke: Inazuma-gumi Tobatsu no Maki (Benshi: Midori Sawato), Izakaya no Ichiya (Benshi: Midori Sawato), Osaru no Kantai, Ohisama to Kaeru, Suzume no Oyado (Benshi: Midori Sawato)
<Special Feature: Kamishibai "Hiro-chan" (Performed by: Hikaru Otsuki)>

[ DISC 4 ]
Furudera no Obake-sodo, Hinomaru Taro: Musha Shugyo no Maki (Benshi: Shunsui Matsuda), Mabo no Daikyoso, Mabo no Kinoshita Tokichiro, Oyoge ya Oyoge (Benshi: Midori Sawato), Kangaroo no Tanjobi (Benshi: Midori Sawato), Osaru no Sankichi: Bokusen, Kuma ni Kuwarenu Otoko, Gulliver Funtoki, Dobutsu-mura no Daisodo, Boken Dankichi: Hyoryu no Maki, Norakuro Shoi: Nichiyobi no Kaijiken (Benshi: Midori Sawato), Kaitei no Bokun, Ahiru no Otegara
<Special Feature: Kamishibai "Lion-ji: Uchu-jin Shurai no Maki" (Performed by: Hikaru Otsuki)>

Bantsuma-The Life of Tsumasaburo Bando
Total Price: 4,179 yen (Price: 3,980 yen plus 199 yen tax)
Shipping: 200 yen

Produced by Matsuda Film Productions in 1980

91 minutes, Color, Standard Size NTSC, Region All

Producer/Director: Matsuda Shunsui
Planning/Interviewer: Sato Tadao

Excerpts from:
Goketsu Jiraiya (1921, Nikkatsu), Tsukigata Hanpeita (1925, Association of Film Artists), Kimura Nagatonokami (1928, Teikine), Kageboshi (1925, Makino Production), Kosuzume Toge (1923, Maikno Productions), Gyakuryu (1924, Makino-Toa), Orochi (1925, Bantsuma Productions), Ranto no Chimata (1926, Bantsuma Productions), Sakamoto Ryoma (1928, Bantsuma Productions), Shinpan Ooka Seidan (1928, Nikkatsu), Kurama Tengu (1928, 1928, Kanjuro Productions), Hatamoto Taikutsu Otoko (1930, Utaemon Production), Kyokaku Harusame-gasa (1933, Shochiku), Kokushi Muso (1932, Chiezo Productions), Niino Tsuruchiyo (1935, Shinko Kinema), Chushingura (1938, Nikkatsu), Muhomatsu no Issho (1943, Daiei), Oushou (1948, Daiei), Abare-jishi (1953, Shochiku), Jigoku no Mushi (1979, Matsuda Film Productions)

Interviews with:
Tamura Takahiro (actor), Mori Shizuko (actress), Tamaki Utako (actress), Ito Daisuke (director), Inagaki Hiroshi (director), Kuze Ryu (swordplay coach)

DVD-video Special Features:
Bantsuma Digital Album (includes 78 treasured still photographs as well as 38 posters and other valuable items owned by Matsuda Film Productions)

 

   


HOME | Top of Shopping List